Δωρεά σπάνιας συλλογής υπολειμμάτων από μετεωρίτες στη Βιβλιοθήκη

Σε δωρεά, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, μιας σπάνιας συλλογής από 44 συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα μετεωριτών, προέβη ο συμπατριώτης μας Αντώνιος Κ. Κουρκουμέλης – Κοθρής.

Πρόκειται για ένα έργο ζωής που απέκτησε κατά την διάρκεια της επιστημονικής του διαδρομής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Με επιστολή του προς τον   Πρόεδρο του Εφορ. Συμβούλιου,  Φίλιππο Συνετό στις 21 Ιουνίου 2022, ο κ. Κουρκουμέλης έγραψε:

Κύριε Πρόεδρε

 Προσφάτως πληροφορήθηκα ότι στην προσεισμική Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου υπήρχαν συλλογές νομισματικές, φυτολογικές και πετρωμάτων.

Κατόπιν αυτών επιθυμώ η συλλογή υπολειμμάτων μετεωριτών, την οποία νόμιμα απέκτησα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να κατατεθεί στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παραμένω στη διάθεσή σας.

Με εξαιρετική τιμή

 Αντώνιος Κ. Κουρκουμέλης-Κοθρής

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του κ. Αντώνιου Κ. Κουρκουμέλη στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, ο Πρόεδρος του Εφορ. Συμβουλίου  ευχαρίστησε τον δωρητή για την εξαιρετικής σημασίας ενέργεια του που, όπως είπε, απηχεί το αγνό πνεύμα του ανιδιοτελούς πατριωτισμού και του ανακοίνωσε ότι η συλλογή αυτή θα εκτεθεί σύντομα στην αίθουσα μουσειακών εκθεμάτων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση στις 24 Ιουνίου 2022 έκανε ομόφωνα αποδεκτή τη δωρεά του κ. Αντώνιου Κ. Κουρκουμέλη – Κοθρή. 

Η φωτογραφία είναι από την επίσκεψη του κ. Αντωνίου Κ. Κουρκουμέλη – Κοθρή (δεξιά) και του αδελφού του Νικολάου Κ. Κουρκουμέλη, (αριστερά), ιστορικού – συγγραφέα – ερευνητή).  

Skip to content