Εφορευτικό Συμβούλιο

ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

(ΦΕΚ Α.Φ. 351/51687/Γ4/6-5-2020)

Τακτικά μέλη

  • Φίλιππος Συνετός, Εκδότης – Δημοσιογράφος, Πρόεδρος
  • Μάργαρη Φιλιππίτσα – Φραγκίσκη, εκπαιδευτικός Διευθύντρια Λυκείου, αντιπρόεδρος
  • Μινώτου Μαριέττα, Λέκτορας
  • Αγγελούσης Ευάγγελος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου
  • Μαρινάκης Ανδρέας, πολιτικός μηχανικός

Αναπληρωματικά μέλη

  • Κλάδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός
  • Ανδρίτσος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός
  • Βαρβαρίγου Ιωάννα, εκπαιδευτικός
  • Στραβοπόδη Αντωνία, δικηγόρος
  • Σεβαστιάδης Ευάγγελος, εκπαιδευτικός-μουσικός

Skip to content