Βιβλία

Έχουν εκδοθεί από τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος, τιμητικά για δωρητές της, επετειακά και βιβλιογραφίες.

Αφιέρωμα στη μνήμη Σπύρου Ν.Αβούρη, Ζάκυνθος 1980

Ντίνου Κονόμου, Διάφορα Δημοσιεύματα
Ζάκυνθος 1993/2000, τόμοι 3, τεύχ 4

Γεωργία Κόκλα-Παπαδάτου, Συμβολή στη βιβλιογραφία του Διον.Σολωμού, από τα περιοδικά και τις εφημερίδες της Ζακύνθου 1849-1998, Ζάκυνθος 1999

Για το Διονύσιο Σολωμό – Τη λύρα τη δίκαιη-
Ποίηση και Θέατρο, Ζάκυνθος 1999.

Ανδρέου Α. Αβούρη, Ζακυνθινοί τύποι, σειρά πρώτη,
Επανέκδοση, Ζάκυνθος 2005.

Ανδρέου Α. Αβούρη, Λαογραφία Ζακύνθου, Τύποι ιερέων. Επανέκδοση, Ζάκυνθος 2005.

Ανδρέου Α. Αβούρη, Ο ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ζάκυνθος 2007

ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ, ΟΙ ΤΑΦΟΙ
Ζάκυνθος 2007

Γεωργίας Κόκλα-Παπαδάτου, ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΙΩΤΗ, Ζάκυνθος 2008

Ιωάννου Γ. Τσακασιάνου, Θεατρικά έργα 1876-1898
Από το κωμειδύλλιο στο μελόδραμα
Ζάκυνθος 2008

Γεωργίας Κόκλα-Παπαδάτου,
Τα ζακυνθινά έντυπα της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, Κατάλογος – Ζάκυνθος 2010

Οι εκδόσεις διατίθενται στη Βιβλιοθήκη και σε βιβλιοπωλεία.

Skip to content