Δανειστικό Τμήμα

Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης δωρεάν. Για την έκδοση κάρτας απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Για τους μαθητές του Δημοτικού είναι απαραίτητη η παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα ή του δασκάλου, εφ’ όσον επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη με το σχολείο του.

Κάθε μέλος οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, να επιστρέφει τα βιβλία που δανείζεται κανονικά και στην κατάσταση που τα παρέλαβε ή να αντικαθιστά τα κατεστραμμένα ή απολεσθέντα αντικαθιστώντας τα ή καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο.

Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

Τα βιβλία δανείζονται μέχρι και 10 μέρες με τη δυνατότητα ανανέωσης (και τηλεφωνικά) για δύο ακόμη φορές από 10 μέρες τη φορά, εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη.

Βιντεοκασέτες και CD δανείζονται για 10 μέρες χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης ή κράτησης.

Οι ενήλικες μπορούν να δανειστούν μέχρι και 6 βιβλία, οι μαθητές του δημοτικού και Γυμνασίου μέχρι και 3 βιβλία. Βιντεοκασέτες και CD μπορούν να δανείζονται από 1 κάθε φορά .

Εάν ζητηθεί βιβλίο, που έχει δανεισθεί, η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα κράτησης και, εφ’ όσον ο αναγνώστης επιθυμεί, εγγράφεται σε λίστα αναμονής και ενημερώνεται τηλεφωνικά.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό σε άτομα που χρωστούν βιβλία και γενικά δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας της, με στόχο πάντα την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς το αναγνωστικό κοινό και της προστασίας των συλλογών της.

Στο υλικό που δεν δανείζεται περιλαμβάνονται:

  • Παλαιά και σπάνια βιβλία, και γενικά όσα δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο.
  • Χάρτες, περιοδικά και εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία τέχνης, πολύτομες σειρές και γενικά πληροφοριακά βιβλία και εκδόσεις.
  • Βιβλία τοπικού και επτανησιακού ενδιαφέροντος
Skip to content