Ιστορικό

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου χρονολογεί τη σύστασή της από το 1628 , όταν ο Θωμάς Φλαγγίνης δώρισε στην Κοινότητα της Ζακύνθου 200 τόμους βιβλίων.

Η επίσημη ίδρυσή της έγινε το 1803 από την Επτάνησο Πολιτεία. Προσαρτήθηκε στο Γυμνάσιο Ζακύνθου περί το 1825 όταν διευθυντής σε αυτό ήταν ο Χριστόφορος Φιλητάς. Το 1882 με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κωνστ.Λομβάρδου η Βιβλιοθήκη αποσπάστηκε από το γυμνάσιο και αποτέλεσε ανεξάρτητη Δημόσια Υπηρεσία με πρώτο επόπτη (Δ/ντή) τον ιστοριογράφο Παν.Χιώτη. Τότε εμπλουτίστηκε με βιβλία προερχόμενα από δωρεές και περιελάμβανε αρχαιολογική και νομισματική συλλογή και πινακοθήκη.

Το 1935 η Δημόσια και η από το 1888 υφισταμένη Δημοτική Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη, που είχε συγκροτηθεί από το Σπ.Δεβιάζη και περιελάμβανε και τα βιβλία του, συγχωνεύτηκαν σε μία, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.

Το 1953 η Βιβλιοθήκη καταστράφηκε τελείως από τη σεισμοπυρκαϊά.
Δωρητές της προσεισμικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου υπήρξαν οι Ζωσιμάδες, ο Θεοδόσιος Δημάδης, ο Ροβέρτος Σολωμός, ο Φραγκίσκος Μουτσάν, ο Αντ.Στραβοπόδης, ο Διον.Θερειανός, ο Παν.Χιώτης, ο αρχιεπίσκοπος Νικόλαος Κατραμής , ο αρχιεπίσκοπος Αντώνιος Χαριάτης κ.ά..

Αμέσως μετά τους σεισμούς του 1953 η Βιβλιοθήκη ανασυγκροτήθηκε από δωρεές και κληροδοτήματα. Μεταξύ των δωρητών είναι οι Λ. Χ. Ζώης, Σοφία Χαριτάκη, Απόστολος Φλάμπουρας, Μαρίνος Σιγούρος, Δημ. Μάργαρης, Δημ.Πελεκάσης, Χριστόφορος Ταβουλάρης, Μαρία Φλαμπουριάρη, Αθανάσιος Μάτεσις, Αναστ.Μαρούδας, Σπ. Αβούρης, Κων.Βούλτσος, Αλέξανδρος και Αναστασία Φάρρου, Ντ.Κονόμος, Ανδρέας Κλάδης και οικ. Γιγάντε κ.ά.

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περί τους 85.000 τόμους βιβλίων, αρχείο τοπικού τύπου, ανέκδοτα αρχεία, παλαιά περιοδικά, παλαιές εφημερίδες, συλλογή από κούκλες με τοπικές ενδυμασίες, συλλογή πινάκων ζωγραφικής, συλλογή φωτογραφιών της προσεισμικής (1953) Ζακύνθου και παλιά έπιπλα.

Skip to content