Προσωπικό

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  • Άγριου Μαρία, ΠΕ Φιλόλογος, Προϊσταμένη
  • Διονυσία Κορφιάτη, Δ.Ε. Διοικητικός Υπάλληλος
  • Αθηνά Βλαχιώτη, ΠΕ Φιλόλογος
  • Ιωάννης-Διονύσιος Μαρίνος, ΠΕ Θεολόγος
  • Ζωή Ρέτση, ΠΕ Θεολόγος
Skip to content