Τιμοκατάλογος

Η βιβλιοθήκη μας διαθέτει διάφορες εκδόσεις προς πώληση που το κοινό μπορεί να αγοράσει εντός της βιβλιοθήκης.

ΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΤΙΜΕΣ
ΑΛΑΜΑΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΟΥΡΗΣ20€
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΙΩΤΗ 1837-1895 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΛΑ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ25€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α΄, ΤΟΜΟΣ ΒΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ20€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Β΄, ΤΟΜΟΣ Β΄ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ15€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 1935-1990 ΠΟΙΚΙΛΑ, ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ20€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 1935-1990, ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ15€
ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ Δ.Ι.Β.ΖΑΚΥΝΘΟΥΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΑ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ25€
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΟΥΡΗΣ8€
Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΕΑΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΕΑ30€
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 1876-1898, ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΜΕΙΔΥΛΛΙΟ ΣΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΣ25€
ΟΙ ΤΑΦΟΙΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ15€
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΛΑ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ15€
ΤΥΠΟΙ ΙΕΡΕΩΝΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΟΥΡΗΣ8€
Skip to content