Κάρτες

Έχουν εκδοθεί από τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου κάρτες με τις τοπικές ενδυμασίες της συλλογής Κολυβά.

Οι εκδόσεις διατίθενται στη Βιβλιοθήκη και σε βιβλιοπωλεία.

Skip to content