Εκπόνηση Μελέτης Προληπτικής Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού της Δημόσιας, Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ζακύνθου και η εφαρμογή της.

Skip to content