Επάναλειτουργία αναγνωστηρίου

500_7418_2048px

‘Ανοιξε στις 21 Μαίου 2021 και επαναλειτουργεί το Αναγνωστήριο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης που είχε κλειδώσει και αποκλειστεί, μετά τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 2006 στην περιοχή.

Οι εργασίες για την ανακαίνιση του Αναγνωστηρίου και των άλλων χώρων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2020 με πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Skip to content