Μεταφορά προσωπικού

vivl-1

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ενισχύθηκε τον Απρίλιο μήνα, το προσωπικό που εργάζεται στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη με την απόσπαση δύο Εκπαιδευτικών ΠΕ και μιας Βιβλιοθηκονόμου από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.
Παράλληλα η Βιβλιοθήκης έχει αναπτύξει το θεσμό της εθελοντικής εργασίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της τακτοποίησης του βιβλιακού υλικού.
Με αυτό τον τρόπο αυξήθηκε η προσφορά υπηρεσιών στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Skip to content